Nieuws: 103 kilometer lopen voor onderzoek naar inzet hulphonden bij veteranen met PTSS

Rick en Anthony zamelen geld in voor Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht.

Van 27 februari tot 1 maart lopen Marechaussees Rick Bouhuys en Anthony de Wijs met volle militaire bepakking 103 kilometer op het strand van Den Helder naar Scheveningen. Dit doen ze om geld in te zamelen voor het ‘V-PWR project’, waarin de onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht erachter willen komen hoe de inzet van hulphonden bij veteranen met PTSS werkt én verbeterd kan worden. V-PWR wordt gesteund door het fonds Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht en Rick en Anthony zijn te volgen via het platform www.vriendendiergeneeskunde.nl.

Uitnodiging: loop mee naar de finish met Rick en Anthony

Rick en Anthony vertrekken op 27 februari om 12.00u vanaf Parkeerplaats Duinoord in Den Helder. Graag nodigen zij iedereen (het liefst met hond!) uit om op 1 maart het laatste stukje mee te lopen naar de finish op het strand bij de Pier. Om 11.00u verzamelen bij de Kust Zeilvereniging Scheveningen aan het einde van het Zwarte Pad in Scheveningen.

Onderzoek naar hulphonden

Met hun ‘sponsorloop’ van Den Helder naar Scheveningen willen Anthony en Rick geld bij elkaar brengen voor het V-PWR project. V-PWR (Veteranen-PTSS-Werkhonden-Research Project) is het onderzoekstraject aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht naar de interactie tussen hulphonden en veteranen met Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Het doel van het onderzoek is om het mechanisme van de interactie tussen mens en dier zichtbaar te maken en objectief te kunnen meten. Dit om de inzet van hulphonden bij veteranen nog verder te optimaliseren, zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de individuele behoefte van de veteraan én de hulphond.

Bijdragen

Het V-PWR project wordt gesteund door het fonds Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht. Vrienden Diergeneeskunde zet zich in om belangrijke projecten omtrent dieren en dier-mens interactie van de faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht mogelijk te maken. “De projecten die Vrienden Diergeneeskunde steunt komen vaak niet in aanmerking voor gelden vanuit de overheid of nationale wetenschappelijke organisaties. Zo ook niet het V-PWR project. Daarom zijn wij Anthony en Rick erg dankbaar voor hun fantastische actie. Hoe meer steun en donaties wij ontvangen, hoe meer wij het verschil kunnen maken voor dieren én mensen voor honden én veteranen,” aldus dr. Inga Wolframm, Manager fondsenwerving Diergeneeskunde.

Bijdragen kan via https://doneren.vriendendiergeneeskunde.nl/actie/viervoetenvoorvpwr

Meer informatie
Wietske de Lange, persvoorlichter Universiteit Utrecht, 06 45 75 82 44, w.delange@uu.nl